Иргэний хэргийн хөдөлгөөний судалгаа

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ 6 ДУГААР ШҮҮХИЙН

2014 ОНЫ ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СУДАЛГАА

 

2014.12.22 Жаргалант сум

Тус шүүх Монгол улсад шүүх эрх мэдлийн байгууллагын шинэчлэлийн түүхэнд онцгой хувь нэмэр оруулах 2014 онд дараах ажлыг хийсэн байна.

1. Шүүн таслах ажлын талаар .

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх 2014 онд нийт 153 хэрэг хүлээн авснаас 2014 оны 12 сарын 22-ны өдрийн байдлаар 147 хэргийг давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэж, 2 хэргийг давж заалдах гомдол гаргахад тавигдах хуулийн шаардлага хангаагүй үндэслэлээр хянан хэлэлцэхээс татгалзаж, 1 хэргийг тус шүүхийн нийт шүүгчдийг татгалзсан шалтгаанаар давж заалдах шатны өөр шүүхэд шилжүүлж, одоо 3 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

Давж заалдах шатны шүүхээр хянан хэлэлцсэн хэргийн 36 шийдвэрийг буюу 24.89 хувийг хэвээр үлдээж, 48 хэргийн шийдвэрт буюу 32.65 хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 61 хэргийн шийдвэр буюу 41,49 хувийг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байна. Зохигчид эвлэрсэн үндэслэлээр 2 хэргийн буюу 1.3 хувийг шийдвэр хүчингүй болж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон байна.

Давж заалдах гомдол гарсан хэргүүдийг шүүхүүдээр нь авч үзвэл Баян-Өлгий аймгийн сум дундын шүүх, Сум дундын 2 дугаар шүүхийн хэрэг 73, Увс аймгийн сум дундын шүүх, Сум дундын 24 дүгээр шүүхийн 23, Ховд аймаг дахь сум дундын 1 дүгээр шүүх,Сум дундын 25 дугаар шүүхийн 51 хэрэг хянан шийдвэрлэгдсэн бөгөөд харин Сум дундын 26 дугаар шүүхээс хэрэг хянагдаагүй байна.

Баян-Өлгий аймгийн сум дундын шүүх болон Сум дундын 2 дугаар шүүхийн нийт 73 хэрэг давж заалдах шатны шүүхээр хянагдсанаас 20 /27.39%/ хэргийн шийдвэр хэвээр батлагдаж, 24 /32.87%/ хэргийн шийдвэр хүчингүй болж, 29 /39.72%/ хэргийн шийдвэрт өөрчлөлт орж, чанарын гологдол 72.6 хувьтай байна.

Увс аймгийн сум дундын буюу буюу Сум дундын 24 дүгээр шүүхийн нийт 23 хэрэг хянагдсанаас 8 /34.78%/ хэргийн шийдвэр хүчингүй болж, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж, 7 /30.43%/ хэргийн шийдвэрт нэмэлт өөрчлөлт орж , 7/30.43%/ хэргийн шийдвэр хэвээр үлдэж , зохигчид эвлэрсэн тул нэг /4.3%/ хэргийн шийдвэр хүчингүй болгож хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, чанар 60,8 хувьтай байна .

Ховд аймаг дахь сум дундын 1 дүгээр шүүхийн буюу 25 дугаар шүүхийн хэрэг 51 хэрэг давж заалдах шатны шүүхээр хянагдсанаас 29 /56.86%/ хэргийн шийдвэр хүчингүй болж, 12 /23.52%/ хэргийн шийдвэр өөрчлөгдөж, 9 /17.64%/ хэргийн шийдвэр хэвээр үлдэж, чанар 82,3 хувь байна. Зохигчид эвлэрсэн тул нэг /1.96%/ хэргийн шийдвэр хүчингүй болгож хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон байна.

Үүнийг графикаар үзүүлвэл


Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Шүүхийн үйлчилгээг цахимаар үнэлэх боломж бүрдүүллээ
Шүүхийн үйлчилгээг цахимаар үнэлэх боломж бүрдүүллээ


  "Монгол Улсын шүүхийн мэдээлэл, санал асуулгын автомат ...

Шүүхийн захиргааны ажилтан бэлтгэх сургалт эхэллээ
Шүүхийн захиргааны ажилтан бэлтгэх сургалт эхэллээ


  "Шүүхийн захиргааны ажилтан бэлтгэх” сургалт Хууль ...

“Шүүхийн мэргэшсэн сэтгүүлч” сургалт эхэллээ
“Шүүхийн мэргэшсэн сэтгүүлч” сургалт эхэллээ


       Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс жил бүр ...

Шүүхийн захиргааны ажилтан бэлтгэх сургалтад урьж байна
Шүүхийн захиргааны ажилтан бэлтгэх сургалтад урьж байна

  "ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ” СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий ...

Шүүгчийн амь нас, эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ байгууллаа
Шүүгчийн амь нас, эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ байгууллаа

         Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, доктор, профессор Н.Лүндэндорж ...

Эцэг хуулийн өөрчлөлтөд шүүх эрх мэдэл өртөх ёсгүй
Эцэг хуулийн өөрчлөлтөд шүүх эрх мэдэл өртөх ёсгүй

    Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэг орон даяар өрнөж байгаа энэ цаг үед ...

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтыг хойшлууллаа
Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтыг хойшлууллаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2017 оны 85, 86 дугаар тушаалаар зарласан шүүгчийн сонгон ...

Шүүхэд салахаар хандаж байгаа гэр бүлийн 50 хувь нь эвлэрээд гардаг
Шүүхэд салахаар хандаж байгаа гэр бүлийн 50 хувь нь эвлэрээд гардаг

Ховд аймаг дахь анхан шатны шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Д.Алимаатай ярилцлаа.   -Та олон ...

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ДҮН МЭДЭЭ
МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ДҮН МЭДЭЭ

Шүүхээр шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийн тоо 43.3 хувиар, ял шийтгүүлэгчдийн тоо 39 хувиар өссөн ...

Зургийн цомог