Шүүхийн захиргааны ажилтнуудын дунд "Ажил мэргэжлийн уралдаан" зохион байгууллаа.Ховд аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын 2020 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу шүүхийн Тамгын газрын шүүхийн захиргааны ажилтнуудын дунд "Ажил мэргэжлийн уралдаан"-ыг 2020.06.23-ны өдөр шүүхийн байранд зохион байгуулж, илтгэл хэлэлцүүллээ. Эрхэлж буй ажил, албан тушаалынхаа хүрээнд ажлын байрандаа хийж хэрэгжүүлж байгаа ажилтайгаа холбогдуулан, ажил мэргэжлийн уралдааны сэдвийг чөлөөтэй сонгуулан, ажлын үр дүн, туршлага, ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд энэхүү арга хэмжээний зорилго чиглэгдэж байгаагаараа чухал ач холбогдолтой боллоо.
шаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.