ИРГЭД ШҮҮХИЙН ТАЛААР ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ӨӨРСДӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ ОЛЖ АВАХ ТЕХНИКИЙН БОЛОМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ.   Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, хамгаалах, ард иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг шүүхээр сэргээн тогтоох хууль, тогтоомжид заасан эрхийг хангах зорилгоор шүүхийн талаархи мэдээ, мэдээллийг цахим хэлбэрээр мэдээллийн технологи, дэвшил ашиглан, шуурхай, тухай бүрдээ авч байх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Шүүхийн талаар цахим хэлбэрээр мэдээлэл олж авах, түгээх боломжийг нэмэгдүүлэх Ажлын тусгайлсан төлөвлөгөө”-г шүүхийн Тамгын газрын дарын тушаалаар баталж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
   Ажлын хэсгээс хэрэгжүүлж байгаа ажлын явцын талаар 2021.05.21-ны өдөр танилцуулж, тодорхой чиглэл, зөвлөмж авч ажиллав.
шаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.