ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ ХҮРГҮҮЛЭХ АЖЛЫН ҮР ДҮНГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ.


   Эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн шүүхүүдийн шүүхийн хуралдааны 7 хоног бүрийн товыг Цагдаагийн байгууллагад Долоо хоногийн "Пүрэв" гарагт шинэчилсэн батлагдсан холбогдох журмын хүрээнд хүргүүлж байгаа ажлын үр дүн, уялдаа холбоо, шүүх хуралдааны дэг сахиулж буй байдал, шүүх шүүгчийн аюулгүй, хараат бус байдал, шүүхээр үйлчлүүлж буй хэргийн оролцогчдын тавьж буй санал, хүсэлт, ажлын уялдаа холбоо, шүүх байр, орчны харуул хамгаалалт, аюулгүй байдал, харуулын цагдаа нарын ажиллах орчин зэрэг асуудлуудын хүрээнд Шүүхийн Тамгын газар, Шүүхийг харуулын цагдаагийн албатай хамтарсан уулзалтыг 2021.11.08-ны өдөр зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа.
шаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.