"ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ ЦАХИМААР БОЛОН ТЕЛЕВИЗЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ" ЖУРМЫН ТӨСЛӨӨР САНАЛ СОЛИЛЦОВ.


       Шүүхийн тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/-ын 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлөөс санал авахаар ирүүлсэн "Шүүх хуралдааныг цахимаар болон телевизээр нэвтрүүлэх журам"-ын төсөлд шүүх, шүүхийн тамгын газраас тусгуулах саналын талаар санал солилцож, нэгдсэн байдлаар нэгтгэн, хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.
шаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.