"ШҮҮХИЙН БАЙРАНД МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭХ ЖУРАМ"-ЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦЭВ.


     Шүүхийн Тамгын газраас Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2017 оны А/47 дугаар тушаалаар батлагдсан "Шүүхийн байранд мэдээлэл түгээх журам"-д заасан мэдээ, мэдээллийг шүүхийн байранд байрлаж байгаа "Нээлттэй шүүх" дэлгэц, мэдрэгчтэй дэлгэц, зай талбай, "Нээлттэй шүүх" танхимд байршуулах видео, шторк, брощур, гарын авлага зэргийг байршуулсан байдал, иргэд, хэргийн оролцогчдыг мэдээллээр хангаж буй байдалд дүн шинжилгээ хийсэн ажлын үр дүнг Ажлын хэсгээс танилцуулж, хүрсэн түвшинг өсгөх, өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажлын жагсаалт баталж, хэрэгжилтийг хангуулан, ирэх 7 хоногт эргэж танилцуулан ажиллах зөвлөмж, үүрэг даалгавар өглөө.
шаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.