Шүүхийн ахмадын салбар зөвлөлтэй хамтарсан уулзалт хийв


Шүүхийн Тамгын газраас Шүүхийн ахмад шүүгч, ажилтнуудыг 2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр хүлээн авч, уулзан, 2021 оны Шүүхийн Тамгын газар, Шүүхийн ахмадын Салбар зөвлөлийн ажлын хамтарсан төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2022 оны Хамтран хэрэгжүүлэх ажлын талаар санал солилцлоо.
шаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.