ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ “ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА”-ИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


        Ховд аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч М.Нямбаяр “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгад орсон хөдөлмөрийн харилцааны үндсэн эрх, үүрэг, суурь хэм хэмжээ, төрийн оролцоо,  хөдөлмөрийн харилцааны уян хатан зохицуулалт,  цалин хөлсний зохицуулалт, ажил амралтын цагийн зохицуулалт,  хүн амын зарим бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлтийн сахилга хариуцлагын талаарх мэдээлэл түгээх зорилгоор шүүгч, шүүхийн захиргааны албан хаагч нарт сургалт орлоо.
шаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.