ТАМГЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖЛЫН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭВ


    Ховд аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын шуурхай зөвлөгөөн болж, 2022 оны Тамгын газрын тайланг хэлэлцүүлэх үеэр шүүх, шүүгч, ажилтнуудаас гарсан санал, хүсэлт, Шүүхийн захиргааны ажилтнуудын 2022 оны бүтэн жилийн ажлыг дүгнэх үеэр гарсан санал, хүсэлт, Ховд аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран, зохион байгуулсан 2022 оны хамтарсан ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, Ажлын тайланг хэлэлцүүлэх үеэр шүүхийн шүүгч, ажилтнуудаас гарсан санал, хүсэлт зэргийг нэгтгэн шийдвэрлэх Ажлын төлөвлөгөөний төслийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 12-ны дотор танилцуулах үүргийг Үйлчилгээний хэлтэст өгч, 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд шүүхийн Тамгын газрын чиг үүрэг тус бүрийн хүрээнд онцлох ажлуудын саналыг бэлтгэн танилцуулах ажлыг тус тус даалгалаа.
шаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.