Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/
12-05-2015, 11:55   Хэсэг: Санхүүгийн тайлан   Сэтгэгдэл: 0  

АККРУЭЛЬ СУУРЬТ ШАЛГАХ БАЛАНС

шаблоны для dle 11.2
Нийтэлсэн admin   Үзсэн: 1 250   |   Сэтгэгдэл: 0
ХЭВЛЭХ
Төсөөтэй мэдээлэл:
Шүүх хуралдааны тов болон тойм
Данс   Эхний   Шалгах баланс  
Код Нэр Дебет Кредит Дебет Кредит
1 НИЙТ ОРЛОГО 0 0 0 1064657885
13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 0 0 0 660601800
1303 Засгийн газрын бусад түвшнээс авах тусламж санхүүжилт 0 0 0 660601800
130301 Улсын төвлөрсөн төсвөөс 0 0 0 660601800
13030101 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт \Төвлөрсөн төсөв\ 0 0 0 660601800
14 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 0 0 0 404056084.7
1402 Бараа, үйлчилгээний борлуулалт 0 0 0 404056084.7
140201 Төсөвт байгууллагуудын ажил, үйлчилгээний орлого 0 0 0 404056084.7
14020105 Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого 0 0 0 404056084.7
2 НИЙТ ЗАРДАЛ 0 0 693222850.6 0
21 АЖИЛЛАГСДЫН ЗАРДАЛ 0 0 508870967 0
2101 Үндсэн болон нэмэгдэл цалин 0 0 460923188.3 0
210101 Үндсэн цалин 0 0 447470388.3 0
210103 Бусад нэмэгдлүүд 0 0 8007800 0
21010301 Үр дүнгийн урамшуулал 0 0 8007800 0
210105 Унаа, хоолны хөнгөлөлт 0 0 5445000 0
2102 Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 0 0 47947778.66 0
210201 Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл 0 0 39230001.44 0
21020101 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 0 0 30512223.41 0
21020102 Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 0 0 3487111.26 0
21020103 ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл 0 0 4358889.05 0
21020104 Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 0 0 871777.72 0
210202 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 0 0 8717777.22 0
22 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 0 0 123341135.4 0
2201 Бараа үйлчилгээний урсгал зардал 0 0 123191135.4 0
220101 Тогтмол зардал 0 0 46617272 0
22010101 Гэрэл цахилгаан 0 0 2497743 0
22010102 Түлш, халаалт 0 0 40508479 0
22010103 Цэвэр, бохир ус 0 0 3611050 0
220103 Бусад бараа үйлчилгээний зардал 0 0 76573863.37 0
22010301 Бичиг хэргийн зардал 0 0 9635170 0
22010302 Тээвэр, шатахуун 0 0 9410057 0
22010303 Шуудан, харилцаа холбоо 0 0 7638741 0
22010304 Дотоод албан томилолт 0 0 3863900 0
22010306 Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах 0 0 12000 0
22010307 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага 0 0 66000 0
22010310 Жижиг эд хогшил худалдан авах 0 0 149000 0
2201031004 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс\ 0 0 149000 0
22010311 Нормын болон дүрэмт хувцас, зөөлөн эдлэл 0 0 171500 0
22010312 Төлбөр хураамж, жижиг татварууд 0 0 2408300 0
22010315 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 0 0 4004600 0
2201031505 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ 0 0 3557600 0
2201031510 ТӨГАҮ Аудит,  зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод) 0 0 336000 0
2201031515 ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 0 0 111000 0
22010317 Урсгал засвар 0 0 6460564 0
22010318 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний  зардал 0 0 896000 0
22010322 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол 0 0 31858031.37 0
2202 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 0 0 150000 0
220201 Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал 0 0 150000 0
22020135 Мэдээлэл, сурталчилгааны ажил (гадаад, дотоод) 0 0 150000 0
26 Тусламж шилжүүлэг 0 0 47700288 0
2603 Засгийн газрын бусад түвшний нэгжүүдэд олгосон 0 0 47700288 0
260301 Төсвийн ерөнхийлөн  захирагчдад олгосон санхүүжилт 0 0 47700288 0
26030102 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 0 0 47700288 0
27 НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ 0 0 6237814 0
2703 Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж 0 0 6237814 0
270305 Эмчилгээний төлбөр 0 0 150000 0
270309 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 0 0 730000 0
270310 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал 0 0 536000 0
270312 Шагнал, урамшил 0 0 4821814 0
28 БУСАД ЗАРДАЛ 0 0 7072646.24 0
2801 Бусдын өмчийг ашигласны зардал 0 0 2850000 0
280101 Байрны түрээс 0 0 2850000 0
2802 Бусад зардал ба алдагдал 0 0 4222646.24 0
280202 Хөрөнгийн худалдсаны гарз 0 0 4222646.24 0
28020204 Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз 0 0 4222646.24 0
3 НИЙТ ХӨРӨНГӨ 0 0 371726707.1 0
31 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ 0 0 5.12E-04 0
3101 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө 0 0 0 0
310101 Төгрөг\ ЖМС 0 0 0 0
3102 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө 0 0 5.12E-04 0
310201 Төгрөг 0 0 5.12E-04 0
31020103 Төсөвт байгууллагын харилцах/төгрөг/ 0 0 5.12E-04 0
35 БАРАА МАТЕРИАЛ 0 0 3284682 0
3504 Хангамжийн материал 0 0 3284682 0
350401 Бичиг хэргийн материал 0 0 316000 0
350402 Аж ахуйн материал 0 0 0 0
350403 Сэлбэг хэрэгсэл 0 0 0 0
350404 Түлш, шатах тослох материал 0 0 0 0
350405 Барилгын засварын материал 0 0 0 0
350409 Бусад хангамжийн материал 0 0 2968682 0
3506 Бусад материал 0 0 0 0
39 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 0 0 368442025.1 0
3902 Биет хөрөнгө 0 0 367983691.8 0
390201 Барилга, байгууламж, орон сууц 0 0 107465327.8 0
39020101 Барилга, байгууламж орон сууц 0 0 112065500 0
39020102 Хуримтлагдсан элэгдэл/Барилга байгууламж/ 0 0 -4600172.22 0
390202 Авто-тээврийн хэрэгсэл 0 0 92427777.27 0
39020201 Авто-тээврийн хэрэгсэл 0 0 106000000 0
39020202 Хуримтлагдсан элэгдэл/авто тээврийн хэрэгсэл/ 0 0 -13572222.73 0
390203 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 0 0 87141694.02 0
39020301 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 0 0 111263372 0
39020302 Хуримтлагдсан элэгдэл/Машин тоног төхөөрөмж/ 0 0 -24121677.98 0
390204 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 0 0 80948892.7 0
39020401 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 0 0 99012245 0
39020402 Хуримтлагдсан элэгдэл/Тавилга аж ахуйн эд хогшил/ 0 0 -18063352.3 0
3903 Биет бус хөрөнгө 0 0 458333.36 0
390301 Програм хангамж 0 0 458333.36 0
39030101 Програм хангамж 0 0 550000 0
39030102 Хасалдуулга/Програм хангамж/ 0 0 -91666.64 0
4 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 0 0 0 291672.9975
41 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 0 0 0 291672.9975
4103 Өглөг 0 0 0 291672.9975
410301 Ажилчидтай холбогдсон тооцоо 0 0 0 291672.9975
41030101 Цалингийн өглөг 0 0 0 0
41030102 НДШ-ийн өглөг 0 0 0 209070.9975
41030103 ХАОАТ-ын өглөг 0 0 0 82602
41030104 ҮЭ-ийн өглөг 0 0 0 0
410302 Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо 0 0 0 0
41030206 Дотоод албан томилолтын тооцоо 0
Огноо Нэр Танхим
2022.12.05-2022.12.09 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ИРГЭНИЙ ТАНХИМ
2022.12.05-2022.12.09 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ЭРҮҮГИЙН ТАНХИМ
2022-11-14-2022-11-18 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүү
2022-10-31-2022-11-04 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүү
Иргэн танд
Санал асуулга
 

Ярилцлага

Ховд аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаа.


 
 
Хандалт

Өнөөдөр: 1


Өчигдөр: 1


Нийт: 37792


Таны IP хаяг: 10.2.121.20

«    December 2022    »
MonTueWedThuFriSatSun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031