Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэр


Ховд аймаг дахь шүүхийн тамгын газарт 2019 оны 1-р сарын 31-ны байдлаар өмч хөрөнгөтэй холбоотой аливаа шийдвэр байхгүй болно.шаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.