ХОВД АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ


БАТЛАВ: ХОВД АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН
ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛООР БАТЛАВ
ХОВД АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ2019 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд хийх шүүх хуралдааны тов
                                                                                                                                                                                               
д/д
 
Нэхэмжлэгч
 
Хариуцагч
 
Огноо
 
Гариг
 
Нэхэмжлэлийн утга
 
Шүүх бүрэлдэхүүн шүүгч
 
Өмгөөлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд,  гэрч, иргэдийн төлөөлөгч
Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
1
С.Гаура
Ховд Их Сургууль
2019.05.27
08:00
Даваа
Ховд Их Сургуулийн захиралын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн Б/124 дугаартай тушаалыг хүчингүй болгуулж, С.Гаура намайг Ховд Их сургуулийн харъяа Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн захирлын ажилд эгүүлэн тогтоолгож, ажилгүй байсан хугацааны цалин, албан тушаалын цалингийн зөрүүг гаргуулж, нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлж дэвтэрт бичил хийхийг даалгасан шийдвэр гаргуулах тухай
Б.Марина
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Д.Эрдэнэчимэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.Бадамцэцэг
Бие даасан шаардлага гаргаагүй гуравдагч этгээд Ж.Хиналган
Бие даасан шаардлага гаргаагүй гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч К.Ержан
Л.Мөнхцоож
2
Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын ЗДТГ
Б.Жамбалсүрэн
2019.05.28
13:30
Мягмар
Сум хөгжүүлэх сангаас авсан үндсэн зээлийн үлдэгдэл 2,600,000 төгрөг, зээлийн хүү 386,000төгрөг, алданги 193,000 төгрөг, нийт 3,179,000 /гурван сая нэг зуун далан есөн мянга/ төгрөг гаргуулах тухай
С.Оюунжаргал
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Жавзанханд
Б.Нарантуяа
3
К.Жухай

2019.05.28
13:30
Мягмар
Т.Жазиг 1958 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр нас барсныг сэргээн тогтоолгож, улсын бүртгэлд нөхөн бүртгэхийг даалгах тухай
Ц.Оюун-Эрдэнэ
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ж.Энхжаргал
А.Золзаяа
4
Ж.Баярхүү

2019.05.28
14:30
Мягмар
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
С.Оюунжаргал
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Нямдорж
Б.Нарантуяа
5
Ч.Хишигтогтох

2019.05.28
15:00
Мягмар
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
С.Оюунжаргал

Б.Нарантуяа
6
Л.Ундрам

2019.05.28
15:30
Мягмар
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
С.Оюунжаргал
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Нямдорж
Б.Нарантуяа
7
Т.Айнагүль

2019.05.28
16:00
Мягмар
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
С.Оюунжаргал

Б.Нарантуяа
8
Т.Цэндсүрэн

2019.05.29
08:00
Лхагва
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
Ц.Оюун-Эрдэнэ

А.Золзаяа
9
Д.Эрдэнэ

2019.05.29
08:20
Лхагва
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
Ц.Оюун-Эрдэнэ

А.Золзаяа
10
А.Хурманхан

2019.05.29
08:40
Лхагва
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
Ц.Оюун-Эрдэнэ

А.Золзаяа
11
Б.Дамба

2019.05.29
09:00
Лхагва
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
Ц.Оюун-Эрдэнэ
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Л.Мөнхцоож
А.Золзаяа
12
Т.Рысхан

2019.05.29
09:20
Лхагва
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
Ц.Оюун-Эрдэнэ
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Нухтархан
А.Золзаяа
13
А.Айнагүл

2019.05.29
09:40
Лхагва
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
Ц.Оюун-Эрдэнэ
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Жанибек
А.Золзаяа
14
Н.Молдавай

2019.05.29
10:00
Лхагва
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
Ц.Оюун-Эрдэнэ
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.Батзаяа
А.Золзаяа
15
Н.Алтансүх
Л.Ган-Очир
2019.05.29
10:30
Лхагва
“Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлын хөлсөнд төлсөн 3,000,000 /гурван сая/ төгрөг гаргуулах тухай”
Ц.Оюун-Эрдэнэ
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Н.Оюунчимэг
А.Золзаяа
16
Ю.Байгалмаа
Б.Долгорсүрэн
2019.05.30
08:00
Пүрэв
45,688,093 төгрөг гаргуулах тухай
С.Оюунжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Ж.Энхжаргал
М.Эрдэнэ-Оюун
Хариуцагчийн өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг
Гэрч 
И.Оюунчимэг, А.Батсуурь
Б.Пүрэвхүү, н.Шонт
Б.Нарантуяа
17
И.Нямцэрэн

2019.05.31
08:00
Баасан
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
Б.Марина
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Л.Оюунбилэг
Л.Мөнхцоож
18
С.Оюунчулуун

2019.05.31
08:30
Баасан
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
Б.Марина
Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч Д.Нямдорж
Л.Мөнхцоож
19
Ч.Эрдэнэхишиг

2019.05.31
09:00
Баасан
Ажиллаж байсан байдал
тогтоолгох тухай
Б.Марина

Л.Мөнхцоож
20
Ж.Мөрдорж
Монгол шуудан ХХК
2019.05.31
09:30
Баасан
Ээлжийн амралтын нэмэгдэл хөлс 160,000 төгрөг гаргуулах тухай
Б.Марина
Хариуцагчийн төлөөлөгч Т.Ууганбаяр
Л.Мөнхцоож
21
Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Анд зол ХХК
2019.05.31
10:00
Баасан
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр 2,275,312 төгрөг гаргуулах тухай
Б.Марина
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Жавзмаа
А.Мөнх-Амьдрал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Эрдэнэчимэг
Л.Мөнхцоож
Лавлах утас: 70433813 /Мэдээлэл лавлагааны алба/Хаяг: Ховд аймаг, Жаргалант сум, Цамбагарав баг, Занын  гудамж 411, Ховд аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн байр             Цахим хуудас: www.shuukh.mn    www.court.kho.gov.mn
 
Тов гаргасан: Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                                        Ж.Уранцэцэг
БАТЛАВ: ХОВД АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН
ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛООР БАТЛАВ
ХОВД АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
2019 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд хийх шүүх хуралдааны тов /нэмэлтээр/
                                                                                                                                                                                               
д/д
 
Нэхэмжлэгч
 
Хариуцагч
 
Огноо
 
Гариг
 
Нэхэмжлэлийн утга
 
Шүүх бүрэлдэхүүн шүүгч
 
Өмгөөлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд,  гэрч, иргэдийн төлөөлөгч
Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
1
Х.Асет
Баян-Өлгий аймгийн ШШГГ
2019.05.31
11:00
Баасан
Захирамжид гаргасан гомдол хэлэлцэх
Ц.Оюун-Эрдэнэ
Б.Марина
С.Оюунжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч С.Алтай 
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Баттулга
Б.Айнур
А.Золзаяа
Лавлах утас: 70433813 /Мэдээлэл лавлагааны алба/Хаяг: Ховд аймаг, Жаргалант сум, Цамбагарав баг, Занын  гудамж 411, Ховд аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн байр             Цахим хуудас: www.shuukh.mn    www.court.kho.gov.mn
 
Тов гаргасан: Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                                        Ж.Уранцэцэгшаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.