Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн танилцуулга

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Ерөнхий шүүгч Г.Янжиндулам

http://court.kho.gov.mn/uploads/posts/image/shuugch/yanjindulam.jpg 

     

 2014.07.07-2015.06.30-ний өдөр хүртэл Захиргааны хэргийн анхан шатны 17 дугаар шүүхийн шүүгч

 2015.06.30-нээс Ховд аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

2023 Оноос Ховд аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шүүгч С.Оюунгэрэл

 http://court.kho.gov.mn/uploads/posts/image/shuugch/oyungerel.jpg

 

2014.07.07-2015.06.30-ний өдөр хүртэл Захиргааны хэргийн анхан шатны 17 дугаар шүүхийн шүүгч

 2015.06.30-нээс Ховд аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч